รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางเลขที่ กลุ่ม สถานะ แสดง
1 IYAD NAZMI SALIH KHALIL Jordan 654781 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
2 TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
3 ASHRAF MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM K048787 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
4 NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
5 ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
6 MAJEED ABDUL CHAUDHRY ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
7 ABDUL MANAN AGHA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
8 MUHAMMAD JIBRIL ABDUL RAHMAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
9 ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED Libyan Passport No. 96/184442 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
10 ABDUR REHMAN CV9157521 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
11 MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
12 ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR EC6530802 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
13 MOCHAMMAD ACHWAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
14 IYAD AG GHALI A1037434 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
15 FARHAD KANABI AHMAD German travel document (“Reiseausweis”) A 0139243 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
16 NAJMUDDIN FARAJ AHMAD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
17 JABER ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH 101423404 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
18 TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
19 ZAKI EZAT ZAKI AHMED ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
20 DJAMEL AKKACHA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
21 ABOU MOHAMED AL ADNANI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
22 HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
23 ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
24 MOHAMMED AL GHABRA British number 094629366 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
25 ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI F508591 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
26 AMRU AL-ABSI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
27 SHAFI SULTAN MOHAMMED AL-AJMI 0216155930 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
28 HAMID ABDALLAH AHMAD AL-ALI 1739010 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
29 MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI G737411 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
30 ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
31 MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
32 IBRAHIM HASSAN TALI AL-ASIRI F654645 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
33 IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR 01016646 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
34 SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI 1990/345751 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
35 MUTHANNA HARITH AL-DARI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
36 NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI L851940 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
37 KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ 456682 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
38 OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
39 IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN F800691 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
40 KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI P229856 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
41 BASSAM AHMAD AL-HASRI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
42 ABU MOHAMMED AL-JAWLANI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
43 MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
44 SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI 00966737 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
45 MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF 6487 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
46 ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI 01020802 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
47 UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI A4059346 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
48 HABIB BEN AHMED AL-LOUBIRI M788439 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
49 TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI E590976 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
50 SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR A6489694 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
51 ABD-AL-HAMID AL-MASLI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
52 AZZAM ABDULLAH ZUREIK AL-MAULID AL-SUBHI C389664 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
53 GHAZY FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
54 MUHANNAD AL-NAJDI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
55 FAZEEL-A-TUL SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
56 ‘ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
57 MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH 01055336 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
58 ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
59 ALI MUSA AL-SHAWAKH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
60 HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI 542858 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
61 MAHFOUZ OULD AL-WALID ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
62 AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI E126785 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
63 FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI K142736 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
64 GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
65 AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI 1084010 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
66 ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI A005487 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
67 HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI 001714467 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
68 ‘ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
69 SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH 849594 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
70 IBRAHIM AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
71 TARAD MOHAMMAD Alnori Alfares ALJARBA E704088 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
72 ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
73 SAIFI AMMARI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
74 ABDULLAH ANSHORI T710219 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
75 SAID ARIF ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
76 RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV Russian passport number 8208 No. 555627 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
77 MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI 106261543 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
78 HAJI MUHAMMAD ASHRAF AT0712501 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
79 HASSAN DAHIR AWEYS ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
80 ABD AL-BASET AZZOUZ 223611 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
81 MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
82 ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
83 ABU BAKAR BA'ASYIR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
84 ABDUL RAHIM BA'AYSIR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
85 MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
86 AYYUB BASHIR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
87 MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
88 MOHAMED BELKALEM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
89 MOKHTAR BELMOKHTAR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
90 BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
91 SOFIANE BEN GOUMO ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
92 SEIFALLAH BEN OMAR BEN MOHAMED BEN HASSINE G557170 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
93 MOUNIR BEN DHAOU BEN BRAHIM BEN HELAL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
94 SALIM BENGHALEM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
95 HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
96 BILAL BIN MARWAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
97 MOHAMAD RAFI BIN UDIN A31142734 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
98 RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH 00085243 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
99 FAYCAL BOUGHANEMI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
100 BOUBEKEUR BOULGHITI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
101 HAMADI BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
102 AAMIR ALI CHAUDHRY BN 4196361 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
103 YASSINE CHEKKOURI F46947 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
104 PETER CHERIF ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
105 MONIR CHOUKA 5208323009 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
106 YASSIN CHOUKA 5204893014 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
107 MAXAMED CABDULLAAH CIISE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
108 SHANE DOMINIC CRAWFORD TA959547 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
109 ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
110 PIO ABOGNE DE VERA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
111 AHMED DEGHDEGH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
112 FELICIANO SEMBORIO DELOS REYES JR. ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
113 OUMAR DIABY ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
114 KAMEL DJERMANE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
115 YAHIA DJOUADI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
116 LIONEL DUMONT ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
117 AGUS DWIKARNA Indonesia travel document number XD253038 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
118 ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
119 REDOUANE EL HABHAB 1005552350 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
120 MOUNIR EL MOTASSADEQ H 236483 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
121 ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
122 MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI L335915 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
123 ZAKARYA ESSABAR M 271351 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
124 SALAH EDDINE GASMI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
125 AMOR MOHAMED GHEDEIR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
126 KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH 12CP63882.3FRA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
127 GUN GUN RUSMAN GUNAWAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
128 SALIM AHMAD SALIM HAMDAN 00385937 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
129 ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI M408665 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
130 ISNILON TOTONI HAPILON ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
131 ABDUL HAQ ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
132 MOHAMMAD TAHIR HAMMID HUSSEIN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
133 MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
134 MUHAMMAD SHOLEH IBRAHIM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
135 NUSRET IMAMOVIC 349054 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
136 ZAFAR IQBAL DG5149481 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
137 NURJAMAN RIDUAN ISAMUDDIN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
138 SALIM Y SALAMUDDIN JULKIPLI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
139 MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN M307707 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
140 MOHAMMED YUSIP KARIM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
141 GULMUROD KHALIMOV ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
142 MUSTAFA HAJJI MUHAMMAD KHAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
143 ANAS HASAN KHATTAB ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
144 MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM XX3966391 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
145 MORAD LAABOUDI UZ6430184 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
146 ABDELKADER LAAGOUB D-379312 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
147 MOHAMED LAHBOUS ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
148 MOHAMED LAKHAL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
149 ZAKI-UR-REHMAN LAKHVI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
150 DJAMEL LOUNICI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
151 MYRNA AJIJUL MABANZA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
152 YUNOS UMPARA MOKLIS ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
153 MOHAMED AMIN MOSTAFA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
154 MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI 101856740 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
155 MOHAMMED YAHYA MUJAHID ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
156 ARIS MUNANDAR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
157 ABDUL HAKIM MURAD 665334 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
158 ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
159 Murad Iraklievich Margoshvili ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
160 TAYEB NAIL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
161 ABDERRAHMANE OULD EL AMAR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
162 HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY A1447120 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
163 ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
164 ALI BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI W342058 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
165 TARAK BEN TAHER BEN FALEH OUNI HARZI Z050399 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
166 DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
167 UMAR PATEK ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
168 ANGGA DIMAS PERSHADA W344982 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
169 ARIF QASMANI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
170 FAZAL RAHIM R512768 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
171 ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
172 TAUFIK RIFKI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
173 OMAN ROCHMAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
174 AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE P182583 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
175 ABU RUSDAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
176 FARED SAAL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
177 AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
178 MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL 541939 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
179 HAFIZ MUHAMMAD SAEED ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
180 RADULAN SAHIRON ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
181 NESSIM BEN ROMDHANE SAHRAOUI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
182 MOHAMMED ABDEL-HALIM HEMAIDA SALEH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
183 WIJI JOKO SANTOSO A2823222 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
184 MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
185 ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
186 THARWAT SALAH SHIHATA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
187 PARLINDUNGAN SIREGAR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
188 YAZID SUFAAT A 10472263 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
189 BAMBANG SUKIRNO A2062513 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
190 YASSIN SYAWAL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
191 IBRAHIM ALI ABU BAKR TANTOUSH 203037 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
192 ANGELO RAMIREZ TRINIDAD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
193 MOHAMMED TUFAIL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
194 DOKU KHAMATOVICH UMAROV 96 03 464086 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
195 AYRAT NASIMOVICH VAKHITOV ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
196 ADEM YILMAZ TR-P 614 166 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
197 HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
198 IMED BEN MEKKI ZARKAOUI M174950 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
199 MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
200 RI WON HO 381310014 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
201 CHANG CHANG HA DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
202 CHO CHUN RYONG DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
203 JO YONG CHOL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
204 KIM CHOL SAM 645120378 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
205 KIM SOK CHOL 472310082 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
206 KIM SONG CHOL 381420565 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
207 KIM SE GON PD472310104 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
208 SON JONG HYOK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
209 SON MUN SAN DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
210 JANG BOM SU DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
211 PAK BONG NAM DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
212 MIN BYONG CHOL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
213 KO CH'O'L-CHAE DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
214 YO'N CHO'NG NAM DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
215 MUN CHO'NG-CH'O'L DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
216 KO CHOL MAN 472420180 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
217 KIM CHOL NAM 563120238 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
218 JO CHOL SONG 654320502 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
219 KANG CHOL SU 472234895 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
220 YU CHOL U DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
221 RI CHUN HWAN 563233049 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
222 RI CHUN SONG 654133553 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
223 CHOE CHUN YONG 654410078 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
224 CHOE CHUN-SIK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
225 PAK HAN SE 290410121 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
226 YUN HO-JIN DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
227 RI HONG-SOP DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
228 CHOE HWI DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
229 CHU HYO’K 836420186 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
230 PAK CHUN IL 563410091 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
231 Pak Il Kyu 563120235 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
232 KU JA HYONG DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
233 RI JAE IL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
234 RI JE-SON DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
235 RYU JIN 563410081 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
236 KIM JONG SIK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
237 KIM JUNG JONG 199421147 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
238 HYON KWANG IL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
239 KIM KWANG-IL PS381420397 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
240 RA KY'ONG-SU 645120196 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
241 MUN KYONG HWAN 381120660 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
242 KIM KYONG IL 836210029 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
243 KIM KYONG OK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
244 KIM KYU DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
245 RI MAN GON PO381230469 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
246 KIM MUN CHOL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
247 PAK MUN IL 563335509 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
248 KANG MUN KIL PS 472330208 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
249 JON MYONG GUK 4721202031 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
250 CHANG MYONG-CHIN DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
251 KIM NAM UNG 654110043 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
252 RI PYONG CHUL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
253 KANG RYONG DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
254 PAEK SE BONG DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
255 HWANG SOK-HWA DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
256 JANG SONG CHOL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
257 RI SONG HYOK 654234735 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
258 CHOE SONG IL 472320665 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
259 CH'OE SO’K MIN DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
260 RI SU YONG 654310175 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
261 JANG SUNG NAM 563120368 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
262 KO TAE HUN 563120630 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
263 PAK TO CHUN DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
264 KIM TONG CHOL 927234267 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
265 KIM TONG MY’ONG 290320764 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
266 KIM TONG-HO 745310111 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
267 RI U’N SO’NG DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
268 PAE WON UK 472120208 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
269 CHO YON CHUN DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
270 KIM YONG CHOL 472310168 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
271 RI YONG MU DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
272 PAK YONG SIK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
273 JANG YONG SON 563110024 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
274 JO YONG-WON 108210124 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
275 HAN YU-RO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
276 TSANG YUNG YUAN 302001581 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
277 AZIM AGHAJANI 6620505 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
278 BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR I0005159 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
279 AHMAD VAHID DASTJERDI A0002987 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
280 AHMAD DERAKHSHANDEH IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
281 MOHAMMAD ESLAMI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
282 REZA-GHOLI ESMAELI A0002302 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
283 MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI A0009228 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
284 MOHSEN HOJATI G4506013 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
285 MEHRDADA AKHLAGHI KETABACHI A0030940 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
286 NASER MALEKI A0003039 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
287 MOHAMMAD REZA NAQDI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
288 MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
289 MORTEZA REZAIE IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
290 MORTEZA SAFARI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
291 HOSEIN SALIMI D08531177 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
292 ALI AKBAR TABATABAEI 9003213 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
293 MOHAMMAD BAQER ZOLQADR IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
294 AZIZIRAHMAN ABDUL AHAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
295 ABDUL GHANI BARADAR ABDUL AHMAD TURK Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
296 ABDUL QADEER BASIR ABDUL BASEER D 000974 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
297 ABDUL SATAR ABDUL MANAN AM5421691 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
298 AHMAD TAHA KHALID ABDUL QADIR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
299 AMIR ABDULLAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
300 ABDUL SAMAD ACHEKZAI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
301 ADAM KHAN ACHEKZAI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
302 ABDUL RAHMAN AGHA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
303 AHMAD ZIA AGHA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
304 JANAN AGHA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
305 SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
306 SAYYED GHIASSOUDDINE AGHA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
307 TOREK AGHA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
308 MOHAMMAD AHMADI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
309 ABDUL BARI AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
310 AHMAD JAN AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
311 MOHAMMAD ESHAQ AKHUNZADA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
312 ABDUL HABIB ALIZAI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
313 MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD SE 011252 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
314 MUHAMMAD TAHER ANWARI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
315 ABDUL BAQI BASIR AWAL SHAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
316 SHAHABUDDIN DELAWAR Afghan passport number OA296623 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
317 DOST MOHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
318 MOHAMMAD AZAM ELMI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
319 FAIZ Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
320 MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
321 MOHAMMED OMAR GHULAM NABI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
322 GUL AHMAD HAKIMI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
323 JALALUDDIN HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
324 MOHAMMAD SALIM HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
325 NASIRUDDIN HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
326 YAHYA HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
327 HIDAYATULLAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
328 ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
329 QUDRATULLAH JAMAL Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
330 RAHMATULLAH KAKAZADA D 000952 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
331 ABDUL RAUF KHADEM Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
332 EZATULLAH HAQQANI KHAN SAYYID Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
333 KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR BP4199631 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
334 MOHAMMAD NAIM BARICH KHUDAIDAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
335 ZIA-UR-RAHMAN MADANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
336 ABDUL LATIF MANSUR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
337 MOHAMMADULLAH MATI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
338 MATIULLAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
339 ABDUL QUDDUS MAZHARI Afghan passport number SE 012820 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
340 FAZL MOHAMMAD MAZLOOM Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
341 MOHAMMAD WALI MOHAMMAD EWAZ Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
342 MOHAMMAD SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
343 MOHAMMAD YAQOUB Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
344 MOHAMMAD SHAFIQ MOHAMMADI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
345 AMIR KHAN MOTAQI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
346 ABDULHAI MOTMAEN OA462456 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
347 ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
348 MOHAMMAD ALEEM NOORANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
349 MALIK NOORZAI FA0157612 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
350 NURULLAH NURI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
351 ABDUL MANAN NYAZI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
352 AHMED SHAH NOORZAI OBAIDULLAH NC5140251 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
353 ABDUL JABBAR OMARI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
354 MOHAMMAD IBRAHIM OMARI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
355 NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
356 ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
357 FAZL RABI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
358 MOHAMMAD HASAN RAHMANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
359 HABIBULLAH RESHAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
360 NOOR MOHAMMAD SAQIB Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
361 SADUDDIN SAYYED Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
362 ABDUL WAHED SHAFIQ Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
363 SHAMSUDDIN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
364 HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
365 ABDUL GHAFAR SHINWARI D 000763 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
366 HAMDULLAH SUNANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
367 ABDUL JALIL HAQQANI WALI MOHAMMAD OR1961825 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
368 ATIQULLAH WALI MOHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
369 WALIJAN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
370 NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH D 000912 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
371 AHMED JAN AKHUNDZADA WAZIR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
372 MOHAMMAD JAWAD WAZIRI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
373 UBAIDULLAH AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
374 ABDUL RAHMAN ZAHED Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
375 MOHAMMAD ZAHID D 001206 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
376 ABDUL RAUF ZAKIR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
377 BAH AG MOUSSA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
378 ‘ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI 01461558 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
379 MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
380 ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV Russian foreign travel passport number 620169661 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
381 SAID BAHAJI Provisional passport No.: 28642163 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
382 HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
383 SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV Russian foreign travel passport number 514448632 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
384 EMILIE EDWIGE KONIG French passport number 05AT521433 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
385 ALI MAYCHOU V06359364 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
386 DJAMEL MOUSTFA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
387 SAID JAN ‘ABD AL-SALAM OR801168 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
388 ABDUL BASIR NOORZAI Pakistani passport number AA3829182 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
389 AMADOU KOUFA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
390 Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
391 NOOR WALI MEHSUD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
392 Test 4766604906015 TEST1770103 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
393 JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE 3987189 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
394 7TH OF TIR IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
395 ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
396 AMIN INDUSTRIAL COMPLEX IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
397 AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP (AMIG) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
398 ARMAMENT INDUSTRIES GROUP (AIG) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
399 BARZAGANI TEJARAT TAVANMAD SACCAL COMPANIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
400 BEHINEH TRADING CO. IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
401 CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
402 DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
403 DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
404 DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
405 ELECTRO SANAM COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
406 ETTEHAD TECHNICAL GROUP IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
407 FAJR INDUSTRIAL GROUP IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
408 FARASAKHT INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
409 FARAYAND TECHNIQUE IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
410 FATER INSTITUTE IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
411 GHARAGAHE SAZANDEGI GHAEM IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
412 GHORB KARBALA IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
413 GHORB NOOH IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
414 HARA COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
415 IMENSAZAN CONSULTANT ENGINEERS INSTITUTE IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
416 INDUSTRIAL FACTORIES OF PRECISION (IFP) MACHINERY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
417 JOZA INDUSTRIAL CO. IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
418 KALA-ELECTRIC IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
419 KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
420 KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
421 KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
422 M. BABAIE INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
423 MAKIN IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
424 MALEK ASHTAR UNIVERSITY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
425 MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
426 MIZAN MACHINERY MANUFACTURING IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
427 NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
428 OMRAN SAHEL IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
429 ORIENTAL OIL KISH IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
430 PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
431 PARS AVIATION SERVICES COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
432 PEJMAN INDUSTRIAL SERVICES CORPORATION IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
433 QODS AERONAUTICS INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
434 RAH SAHEL IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
435 RAHAB ENGINEERING INSTITUTE IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
436 SABALAN COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
437 SAD IMPORT EXPORT COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
438 SAFETY EQUIPMENT PROCUREMENT (SEP) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
439 SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY (SAPICO) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
440 SAHEL CONSULTANT ENGINEERS IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
441 SANAM INDUSTRIAL GROUP IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
442 SEPANIR IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
443 SEPASAD ENGINEERING COMPANY IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
444 SHAHID BAGHERI INDUSTRIAL GROUP (SBIG) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
445 SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP (SHIG) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
446 SHAHID KARRAZI INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
447 SHAHID SATTARI INDUSTRIES IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
448 SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
449 SHO'A' AVIATION IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
450 SPECIAL INDUSTRIES GROUP (SIG) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
451 TIZ PARS IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
452 YA MAHDI INDUSTRIES GROUP IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
453 YAS AIR IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
454 YAZD METALLURGY INDUSTRIES (YMI) IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
455 PAEK CHANG-HO 381420754 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
456 CHO IL U 736410010 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
457 HAN JANG SU 745420176 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
458 PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
459 ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
460 AMROGGANG DEVELOPMENT BANKING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
461 BANK OF EAST LAND DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
462 CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS’ PARTY OF KOREA (CMC) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
463 CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
464 CHONGCHONGANG SHIPPING COMPANY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
465 CHONMYONG SHIPPING CO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
466 DAEDONG CREDIT BANK (DCB) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
467 DCB FINANCE LIMITED DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
468 FIRST OIL JV CO LTD DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
469 FOREIGN TRADE BANK (FTB) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
470 GENERAL BUREAU OF ATOMIC ENERGY (GBAE) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
471 GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
472 HAPJANGGANG SHIPPING CORP DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
473 HESONG TRADING COMPANY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
474 HONG KONG ELECTRONICS DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
475 HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
476 ILSIM INTERNATIONAL BANK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
477 KANGBONG TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
478 KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
479 KOREA ACHIM SHIPPING CO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
480 KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
481 KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
482 KOREA DAESONG BANK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
483 KOREA DAESONG GENERAL TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
484 KOREA FOREIGN TECHNICAL TRADE CENTER DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
485 KOREA HEUNGJIN TRADING COMPANY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
486 KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
487 KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
488 KOREA KUMRYONG TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
489 KOREA KUMSAN TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
490 KOREA KWANGSON BANKING CORPORATION (KKBC) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
491 KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
492 KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
493 KOREA MYONGDOK SHIPPING CO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
494 KOREA PUGANG TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
495 KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
496 KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
497 KOREA SAMJONG SHIPPING DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
498 KOREA SAMMA SHIPPING CO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
499 KOREA TAESONG TRADING COMPANY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
500 KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
501 KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
502 KOREAN COMMITTEE FOR SPACE TECHNOLOGY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
503 KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY (KNIC) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
504 KOREAN TANGUN TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
505 KORYO BANK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
506 KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
507 KOTI CORP DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
508 LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
509 MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
510 MINISTRY OF ATOMIC ENERGY INDUSTRY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
511 MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
512 MUNITIONS INDUSTRY DEPARTMENT DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
513 NAMCHONGANG TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
514 NATIONAL AEROSPACE TECHNOLOGY ADMINISTRATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
515 OCEAN MARITIME MANAGEMENT COMPANY, LIMITED (OMM) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
516 OFFICE 39 DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
517 ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD) DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
518 PAEKMA SHIPPING CO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
519 PHYONGCHON SHIPPING & MARINE DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
520 PRO-GAIN GROUP CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
521 RECONNAISSANCE GENERAL BUREAU DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
522 SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
523 SECOND ECONOMIC COMMITTEE DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
524 SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
525 SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
526 SINGWANG ECONOMICS AND TRADING GENERAL CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
527 STRATEGIC ROCKET FORCE OF THE KOREAN PEOPLE’S ARMY DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
528 TANCHON COMMERCIAL BANK DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
529 TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
530 WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
531 YUK TUNG ENERGY PTE LTD DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view
532 MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV Russian foreign travel passport number 515458008 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
533 ANWAR NASSER ABDULLA AL-AULAQI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
534 AKRAM TURKI HISHAN AL-MAZIDIH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
535 QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI 00344994 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
536 MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
537 RICARDO PEREZ AYERAS ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
538 TARKHAN TAYUMURAZOVICH BATIRASHVILI 09AL14455 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
539 ASLAN AVGAZAROVICH BYUTUKAEV ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
540 Malik Ruslanovich Barkhanoev ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
541 AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
542 ANJEM CHOUDARY 516384722 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
543 REDENDO CAIN DELLOSA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
544 ABDELMALEK DROUKDEL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
545 RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
546 ELSHAFEE EL SHEIKH 801121547 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
547 SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID K929139 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
548 MAULANA FAZLULLAH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
549 TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
550 AHMED KHALFAN GHAILANI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
551 ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV Russian foreign travel passport number 622641887 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
552 MAXIME HAUCHARD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
553 RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
554 OMAR ALI HUSSAIN 205939411 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
555 SALLY-ANNE FRANCES JONES 519408086 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
556 HUSAYN JUAYTHINI 0363464 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
557 DAWOOD IBRAHIM KASKAR A-333602 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
558 ALEXANDA AMON KOTEY 094477324 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
559 RUBEN PESTANO LAVILLA, JR MM611523 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
560 AQSA MAHMOOD 720134834 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
561 ASEEL MUTHANA 516088643 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
562 NASSER AHMED MUTHANA 210804241 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
563 HILARION DEL ROSARIO SANTOS AA780554 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
564 ARIS SUMARSONO ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
565 OMAR MAHMOUD UTHMAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
566 ABDUL RAHMAN YASIN 27082171 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
567 ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
568 ABU SAYYAF GROUP ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
569 AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
570 AL FURQAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
571 AL MOUAKAOUNE BIDDAM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
572 AL MOULATHAMOUN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
573 AL MOURABITOUN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
574 AL RASHID TRUST ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
575 AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
576 AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
577 AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
578 AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
579 AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
580 AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
581 AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
582 AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
583 AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
584 AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
585 AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
586 AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
587 AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
588 AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
589 AL-QAIDA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
590 AL-QAIDA IN IRAQ ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
591 AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
592 ANSAR AL CHARIA BENGHAZI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
593 ANSAR AL CHARIA DERNA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
594 ANSAR AL-ISLAM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
595 ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
596 ANSAR EDDINE ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
597 ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
598 ARMED ISLAMIC GROUP ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
599 ASBAT AL-ANSAR ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
600 BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
601 EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
602 EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
603 EMARAT KAVKAZ ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
604 GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
605 HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
606 HARAKAT SHAM AL-ISLAM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
607 HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
608 HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
609 HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
610 ISLAMIC ARMY OF ADEN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
611 ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
612 ISLAMIC JIHAD GROUP ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
613 ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
614 ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
615 ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
616 ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
617 ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
618 ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
619 JAISH-I-MOHAMMED ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
620 JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
621 JAMA'A NUSRAT UL-ISLAM WA AL-MUSLIMIN (JNIM) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
622 JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
623 JAMAAH ANSHARUT DAULAH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
624 JAMAAT-UL-AHRAR (JuA) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
625 JEMAAH ISLAMIYAH ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
626 JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
627 JUND AL AQSA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
628 JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
629 Jaysh Khalid Ibn al Waleed ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
630 KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
631 LASHKAR I JHANGVI (LJ) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
632 LASHKAR-E-TAYYIBA ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
633 LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
634 MAKHTAB AL-KHIDAMAT ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
635 MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
636 MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
637 MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
638 MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
639 RABITA TRUST ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
640 RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
641 REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
642 RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
643 SELSELAT AL-THAHAB ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
644 SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
645 TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
646 TARIQ GIDAR GROUP (TGG) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
647 TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
648 THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
649 THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
650 TUNISIAN COMBATANT GROUP ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
651 UMMAH TAMEER E-NAU (UTN) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
652 WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
653 FEREIDOUN ABBASI-DAVANI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
654 ALI AKBAR AHMADIAN IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
655 MOHAMMAD HEJAZI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
656 YAHYA RAHIM SAFAVI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
657 QASEM SOLEIMANI 008827 IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
658 MOHAMMAD REZA ZAHEDI IRAN บุคคลที่ถูกกำหนด view
659 ABDUL AZIZ ABBASIN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
660 NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
661 ABDUL GHAFAR QURISHI ABDUL GHANI D 000933 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
662 ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER D 0001203 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
663 SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
664 SHAMS UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
665 AHMED JAN WAZIR AKHTAR MOHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
666 SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
667 ATTIQULLAH AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
668 MOHAMMAD AMAN AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
669 MOHAMMAD HASSAN AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
670 MOHAMMAD ABBAS AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
671 MOHAMMAD ESSA AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
672 EHSANULLAH SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
673 HAMDULLAH ALLAH NOOR Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
674 MOHAMMAD RASUL AYYUB Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
675 NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
676 AREFULLAH AREF GHAZI MOHAMMAD Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
677 BAKHT GUL Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
678 RUSTUM HANAFI HABIBULLAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
679 DIN MOHAMMAD HANIF OA 454044 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
680 KHALIL AHMED HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
681 SAYYED MOHAMMED HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
682 SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
683 NAJIBULLAH HAQQANI HIDAYATULLAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
684 JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
685 GUL AGHA ISHAKZAI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
686 SAIDULLAH JAN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
687 KHAIRULLAH KHAIRKHWAH Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
688 MOHAMMED QASIM MIR WALI KHUDAI RAHIM Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
689 ABDUL RAZAQ AKHUND LALA AKHUND Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
690 ALLAH DAD MATIN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
691 ABDUL MANAN MOHAMMAD ISHAK Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
692 ABDUL KABIR MOHAMMAD JAN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
693 ABDULLAH HAMAD MOHAMMAD KARIM D 000857 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
694 NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA 000737 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
695 MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
696 HAMDULLAH NOMANI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
697 SHER MOHAMMAD ABBAS STANEKZAI PADSHAH KHAN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
698 AMINULLAH AMIN QUDDUS Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
699 YAR MOHAMMAD RAHIMI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
700 ABDULHAI SALEK Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
701 ABDUL WALI SEDDIQI D 000769 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
702 AKHTAR MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED SE-011697 Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
703 RAHMATULLAH SHAH NAWAZ Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
704 SAID AHMED SHAHIDKHEL Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
705 ABDUL RAQIB TAKHARI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
706 QARI SAIFULLAH TOKHI Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
707 ABDUL-HAQ WASSIQ Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
708 MUHAMMAD OMAR ZADRAN Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
709 FAIZULLAH KHAN NOORZAI na Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
710 HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
711 HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
712 HAQQANI NETWORK (HQN) Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
713 RAHAT LTD. Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
714 ROSHAN MONEY EXCHANGE Taliban บุคคลที่ถูกกำหนด view
715 MOHAMMAD ALI AL HABBO 00814L001424 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
716 EMRAAN ALI TB162181 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
717 SANAULLAH GHAFARI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
718 ASHRAF AL-QIZANI ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
719 JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
720 KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
721 ABDUL REHMAN MAKKI CG9153881 ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
722 Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia) ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
723 SULTAN AZIZ AZAM ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
724 MAULAWI RAJAB ISIL & Al-Qaida บุคคลที่ถูกกำหนด view
725 MYOHYANG SHIPPING CO DPRK บุคคลที่ถูกกำหนด view