รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-08-2018
Reference Number QDi.418
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MUHAMMED 2. REZA 3. LAHAMAN 4. KIRAM
วัน เดือน ปี เกิด 03-03-1990
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ Brgy Recodo ตำบล อำเภอ Zamboanga City จังหวัด Western Mindanao เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ 96 IlangIlang, Sarmiento Subdivision, Panabo ตำบล อำเภอ Davao City จังหวัด Eastern Mindanao เมือง Philippines
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ XX3966391
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ