รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่11-01-2002
Reference Number QDe.069
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi ตำบล อำเภอ Peshawar จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School ตำบล อำเภอ Jalabad จังหวัด เมือง Afghanistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ