รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่12-08-2011
Reference Number QDi.295
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MUHAMMAD 2. JIBRIL 3. ABDUL RAHMAN
วัน เดือน ปี เกิด 28-05-1984
ฉายา na
สัญชาติ Indonesia
ที่อยู่1 เลขที่ Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan ตำบล อำเภอ South Jakarta จังหวัด เมือง Indonesia
ที่อยู่2 เลขที่ Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C ตำบล อำเภอ Pamulang จังหวัด Banten เมือง Indonesia
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ