รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่04-06-2008
Reference Number QDi.248
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. RICARDO 2. PEREZ 3. AYERAS
วัน เดือน ปี เกิด 15-09-1973
ฉายา na
สัญชาติ Philippines
ที่อยู่1 เลขที่ Barangay Mangayao ตำบล อำเภอ Tagkawayan จังหวัด Quezon เมือง Philippines
ที่อยู่2 เลขที่ Barangay Tigib ตำบล อำเภอ Ayungon จังหวัด Negros Oriental เมือง Philippines
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ