รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่23-08-2018
Reference Number QDi.417
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MOHAMAD 2. RAFI 3. BIN UDIN
วัน เดือน ปี เกิด 03-06-1966
ฉายา na
สัญชาติ na
ที่อยู่1 เลขที่ B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 ตำบล อำเภอ Kuala Lumpur จังหวัด Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur เมือง Malaysia
ที่อยู่2 เลขที่ 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 ตำบล อำเภอ Kuala Lumpur จังหวัด Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur เมือง Malaysia
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ A31142734
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ