รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่02-10-2015
Reference Number QDi.364
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ISLAM 2. SEIT-UMAROVICH 3. ATABIEV
วัน เดือน ปี เกิด 29-09-1983
ฉายา na
สัญชาติ Russian Federation
ที่อยู่1 เลขที่ Moscovskiy Microrayon 6, App. 96 ตำบล อำเภอ Ust- Dzheguta จังหวัด Republic of Karachayevo-Cherkessia เมือง Russian Federation
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง Syrian Arab Republic
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ Russian foreign travel passport number 620169661
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ