รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่20-04-2016
Reference Number QDi.395
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. MUHAMMAD 2. SHOLEH 3. IBRAHIM
วัน เดือน ปี เกิด na
ฉายา na
สัญชาติ Indonesia
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo จังหวัด Jawa Tengah 57572 เมือง Indonesia
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo จังหวัด Jawa Tengah เมือง Indonesia
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ