รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่03-08-2016
Reference Number QDi.396
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. ASLAN 2. AVGAZAROVICH 3. BYUTUKAEV
วัน เดือน ปี เกิด 22-10-1974
ฉายา na
สัญชาติ Russian Federation
ที่อยู่1 เลขที่ Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt ตำบล อำเภอ Achkhoy-Martanovskiy District จังหวัด Republic of Chechnya เมือง Russian Federation
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เมือง
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม ISIL & Al-Qaida
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ