รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เลขที่คำสั่ง na
ประกาศวันที่09-02-2011
Reference Number TAi.150
ชื่อ/บริษัท (ภาษาอังกฤษ) 1. KHALIL 2. AHMED 3. HAQQANI
วัน เดือน ปี เกิด 01-01-1966
ฉายา na
สัญชาติ Afghanistan
ที่อยู่1 เลขที่ ตำบล อำเภอ Peshawar จังหวัด เมือง Pakistan
ที่อยู่2 เลขที่ ตำบล อำเภอ Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA) จังหวัด เมือง Pakistan
เบอร์โทร na
อีเมล na
เลขบัตรประจำตัวประชาชน na
หนังสือเดินทางเลขที่ na
เลขทะเบียนนิติบุคคล na
กลุ่ม Taliban
สถานะ บุคคลที่ถูกกำหนด
กลับ